top of page
הטנסיומטר של גרופיט

הטנסיומטרים של גרופיט

הטנסיומטרים שלנו מיוצרים בארה''ב על ידי חברת אירומטר

הטנסיומטר הוא התקן למדידה מדויקת של לחות הקרקע

הטנסיומטר הוא הכלי האמין ביותר למדידת לחות הקרקע לצורך תזמון השקיה

הטנסיומטר מודד את מתח המים בקרקע בפועל, נתון המשקף את רמת הקושי של צמח להפיק מים בזמן נתון מהאדמה בא הוא נימצא

בהצלחה

הטנסיומטר של גרופיט

bottom of page